Site Overlay

Esittely

Olen tehnyt taiteilijana pääasiassa sukupuolen käsitteen määrittelyyn liittyviä teoksia ja toimin tämän aiheen parissa taiteilija-aktivistina; Ajan lainsäädännöllistä uudistusta sukupuoleen liittyvän lainsäädännön osalta Euroopan Unionin jäsenvaltioissa.

Olen pyytänyt tähän liittyen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäistä esittämään kysymykseni sukupuolen itsemäärittelyoikeudesta Euroopan komissiolle.

Katson, ettei oikeusvaltiolla voi olla oikeutta määrätä kenenkään sukupuolta, koska lääketiede ei kykene määrittämään jokaisen sukupuolta yksiselitteisesti. Ihminen voi olla geneettisesti katsoen esimerkiksi ’molempia sukupuolia’, jos alkio on kehittynyt raskausaikana kahden alkion yhdistymisen myötä.

Jos sukupuolen – eli oikeudellisen aseman –määräämisen perusteet ei ole yksiselitteisiä, valtiot rikkovat nähdäkseni EU:n yhdenvertaisuusperiaatetta määrätessään kansalaisten oikeudellisesta asemasta tulkinnanvaraisesti.

Sukupuoli on määriteltävä tieteen valoa kestävästi

Määritän sukupuolen sosio-biologisena ilmiönä; Sukupuolta ei ole mahdollista määrittää yksin biologian tai sosiologian näkökulmista.

Katson maailmaa kriittisesti tieteellisen realismi-lasien lävitse, ja näen siksi postmodernistisen radikaalin relativismin virheellisenä tapana määrittää sukupuolta.

Sukupuolen aihe teoksissani

Olen halunnut purkaa myös sukupuoleen ja sukupuolirajan ylittämiseen liittyvää häpeää teoksella 100 ja yksi sukupuolisuutta (www.sukupuolisuus.fi). Pyysin teokseen osallistuneita arvioimaan omaa maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä 0-100 numeroasteikolla. Tavoitteeni oli nostaa esiin, miten harva näkee itsensä sataprosenttisena miehenä tai naisena.

Lisää kirjoituksiani aiheesta:

Lisää teoksia blogi-sivulla…