Site Overlay

Kuvataiteilija, muusikko ja säveltäjä

Susa Tyrniluoto

Olen etsinyt sukupuolen lainsäädännöllistä mallia taiteellisten teosten avulla.Tein esimerkiksi 100 ja yksi sukupuolisuutta -yhteisötaiteellisen teoksen, jossa pyysin osallistujia määrittämään oman sukupuolen kokemustaan sekä feminiiniseltä että maskuliiniselta puolelta leikillisesti 0-100 numeroasteikolla.

Halusin tuoda teoksen avulla julkiseen keskusteluun sukupuolen moninaisuuden kokemuksia. Pyrkimykseni oli rikkoa illuusio siitä, että ihmiset määrittäisivät itseään sataprosenttisena miehenä tai naisena.

Sukupuolta lokeroidaan kielessä ja lainsäädännössä mieheksi tai naiseksi yleensä sillä oletuksella, että ns. normaali-sukupuoli olisi biologisesti 100% mies tai nainen. Biologinen fakta kuitenkin on, että jokaisella on enemmän tai vähemmän sukupuolisia ominaisuuksia molemmin puolin; olemme jokainen sukupuolen fysiologisilta ominaisuuksilta samanlaisia ensimmäiset raskausviikot, ja jokaisen keholla on potentiaalia erilaistua joko feminiiniset tai maskuliiniseen suuntaan kromosomeista riippumatta.

Katson, ettei oikeusvaltiolla voi olla oikeutta määrätä kenenkään sukupuolta, koska lääketiede ei kykene määrittämään jokaisen sukupuolta yksiselitteisesti. Ihminen voi olla geneettisesti katsoen esimerkiksi ’molempia sukupuolia’, jos alkio on kehittynyt raskausaikana kahden alkion yhdistymisen myötä.

Olen pyytänyt tähän liittyen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäistä esittämään kysymykseni sukupuolen itsemäärittelyoikeudesta Euroopan komissiolle.

Jos sukupuolen – eli oikeudellisen aseman –määräämisen perusteet ei ole yksiselitteisiä, valtiot rikkovat nähdäkseni EU:n yhdenvertaisuusperiaatetta määrätessään kansalaisten oikeudellisesta asemasta tulkinnanvaraisesti.

Sukupuoli on määriteltävä tieteen valoa kestävästi

Määritän sukupuolen sosio-biologisena ilmiönä; Sukupuolta ei ole mahdollista määrittää yksin biologian tai sosiologian näkökulmista.

Katson maailmaa kriittisesti tieteellisen realismi-lasien lävitse, ja näen siksi postmodernistisen radikaalin relativismin virheellisenä tapana määrittää sukupuolta.

Lisää kirjoituksiani aiheesta: